Računovodstvo

Prepustite nam vodenje poslovnih knjig in poskrbeli bomo, da bodo te vodene v skladu z zakonodajo. Ob tem vas bomo redno obveščali o poslovanju vašega podjetja in vam svetovali s področja računovodstva in davkov. Obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc in ostale kadrovske storitve so prav tako lahko naša skrb in zagotavljamo vam, da bodo v skladu z veljavnimi predpisi in vašimi pričakovanji. Seveda pa bomo poskrbeli tudi za pravočasno in pravilno poročanje državnim institucijam.
Ker naši strokovnjaki poznajo tako zakonodajo Hrvaške kot tudi Slovenije, vam bodo lažje razložili posebnosti, na katere morate biti pri svojem poslovanju še posebno pozorni.