Ekipa

Kvaliteten računovodski servis strankam ne predstavlja samo vira informacij. Kvaliteten računovodski servis in njegova ekipa predstavljajo ključen element, ki popelje vaše podjetje do poslovnega uspeha.

Matjaž Funčič

Direktor podjetja

Email: matjaz@fipos.si


strokovnjak za vodenje projektov, vodenje podjetja 10 let,

Marija Funčič

vodja oddelka

Email: marija@fipos.si


Izjemna strokovnjakinja za računovodstvo s sedemindvajset letnimi intenzivnimi izkušnjami kot vodji računovodsko-finančnega  področja, 

Laura Gorišek

računovodstvo

Email: laura@fipos.si


računovodja za javni sektor 22 let

Barbara Prodan

računovodstvo

Email: barbara@fipos.si


računovodja za gospodarstvo 15 let