Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

Vsako podjetje ima glede na svojo poslovno uspešnost bonitetno razvrstitev, ki izhaja iz določenih kriterijev. Bonitetna ocena temelji na razvrščanju podjetja znotraj primerljivih skupin, glede na panogo, velikost podjetja, velikost skupnih prihodkov, število zaposlenih in drugih kriterijev. Bonitetne ocene izvajajo za to specializirane bonitetne agencije. Bonitetne ocene izdelujejo tudi banke in druge finančne institucije, vendar le za lastno uporabo, ko se odločajo za naložbo v določeno podjetje.