Fipos prejema nagrado

V podjetju Fipos smo prejeli pomembno nagrado. Nagrado za svoje delo je prejela naša Marija Funčič, ki je Izjemna strokovnjakinja za računovodstvo s sedemindvajset letnimi intenzivnimi izkušnjami kot vodji računovodsko-finančnega  področja, 

Skrbi za vodenje finančno računovodske službe. Svojo karierno pot je posvetila javnemu sektorju in se v vseh teh desetletjih izkazala kot odlična in prijetna sodelavka, ki se zlahka prilagoditi nepredvidljivimi situacijami in s svojo pronicljivostjo in hkrati odločnostjo pomaga razrešiti še tako nemogoče situacije. Z namenom zagotavljanja računovodskih izkazov, ki transparentno prikazujejo celoletno delovanje zavoda, se neprestano zavzema za sodelovanje različnih oddelkov pri izpolnjevanju zahtevnih nalog vodenja, načrtovanja, analiziranja in kontrole poslovanja. Pri svojem delu sodeluje s strokovnjaki s področja prave in financ iz vse Slovenije in se neprestano zavzema za tehnološke nadgradnje sistemov, skrbi za redno izobraževanje sodelavcev, kar je pravzaprav ključnega pomena za uspešno premagovanje izzivov na področju projektnega delovanja in mednarodnega sodelovanja s sorodnimi inštituti iz vsega sveta. Kot direktorica računovodskega servisa Fipos vseh teh letih negovalna, spodbujala in gojila odgovornost ter spoštljiv odnos do zaposlenih. Skrbno delo, Marije Funčič je v vseh teh letih sodelovanja predstavljalo pomemben dejavnik pri izvajanju dejavnosti in tudi nemotenemu poslovanju, ter je posredno pripomoglo k sedanjim dosežkom, razvoj in tudi ugledu ZRS Koper, ter njegovi uveljavitvi tako domače kot tudi v mednarodnem znanstvenem okolju.