Kvaliteten računovodski servis strankam ne predstavlja samo vira informacij. Kvaliteten računovodski servis in njegova ekipa predstavljajo ključen element, ki popelje vaše podjetje do poslovnega uspeha.

Matjaž Funčič

Direktor podjetja

Email: matjaz@fipos.si


strokovnjak za vodenje projektov, vodenje podjetja 10 let,

Marija Funčič

vodja oddelka

Email: marija@fipos.si


Izjemna strokovnjakinja za računovodstvo s sedemindvajset letnimi intenzivnimi izkušnjami kot vodji računovodsko-finančnega  področja, 

Laura Gorišek

računovodstvo

Email: laura@fipos.si


računovodja za javni sektor 22 let

Barbara Prodan

računovodstvo

Email: barbara@fipos.si


računovodja za gospodarstvo 15 let